leiderschap

Bouwen aan samen voor de wijk

Je bent leidinggevende in de zorg en staat voor een grote transitie

De ouderenzorg is enorm in beweging, jij bent leidinggevende in de zorg en staat voor een grote transitie.
Kreten als Langer Thuis, Welzijn voor zorg, Techniek als het kan; vliegen je om de oren, maar wat kun je ermee?
Hoe pak je de transitie aan, wat is jouw rol en hoe neem je je team(s) hierin mee? Lees snel verder!

Wellicht herken je de volgende struggles;

- Ik zie dat onze organisatie (welzijn of zorg) sterker zou staan met samenwerkingen, maar ik ken de omliggende spelers niet en heb geen tijd of kennis om dit op te pakken.
- Welke coalities/samenwerkingsverbanden kan ik smeden in deze wijk en ben ik de juiste persoon om deze kar te trekken?
- Welke stappen horen hierbij en wat is mijn rol?
- Hoe neem ik mijn team(s), bestuur en partners goed mee in de transitie?
- We bouwen een nieuw pand, maar hoe zorg ik dat daar op een nieuwe manier gewerkt gaat worden en de zorg niet opnieuw het wiel hoeft uit te vinden?
- We bouwen een ontmoetingsruimte, maar hoe zorg ik dat de buurt er iets aan heeft of het gaat besturen?

Voorbeeld uit de praktijk

"Wat wil je later worden? Vroeg de juf in de derde klas. Ik keek haar aan ik wist het niet. Ik dacht dat ik al iets was!" Toon Hermans

Situatie; Een beschutte woonvorm voor ouderen met scheiden van wonen en zorg.
De manager ziet dat het niet toekomstbestendig is om alles als zorgorganisatie zelf te blijven doen (koks in dienst, bediening, beweegagogen, welzijn etc).
Hij wil de zorg terug brengen naar de bedoeling en dat betekent; zorg verlenen aan de mensen die dat echt nodig hebben.
En bedenkt zich; gaan wij als zorgorganisatie wel over het voorveld en het preventieve domein?
Ondertussen ziet de welzijnspartij dat zij de zorgpartij op haar beurt nodig heeft om het aanbod voor de bewoners sluitend te maken.

Hier ontstaan de samenwerkingen met lokale coalitiepartners in de wijk (ook wel community building genoemd).
Door te zoeken naar een win-win situatie en een gezamenlijk belang kan in dit geval het langer thuis wonen echt gerealiseerd en ondersteund worden.

Bij het samenbrengen van partijen met aandacht, kennis en tijd komt RuimBaan om de hoek kijken.

Procesbegeleiding bij de transitie

Goed om te weten is dat een transitie niet hetzelfde is als een project.
Een transitie is een beweging die niet na een bepaalde periode stopt.
Mijn doel is niet om het over te nemen, want ik moet vooral misbaar worden. Mijn rol is coaching (op leiderschap) en procesondersteuning.

In totaal zal een proces 2 tot 5 jaar in beslag nemen, afhankelijk van de lokale context.
Binnen de transitie zijn meerdere fases te onderscheiden.

Fasering:

- Brede verkenning
Hieronder vallen een wijkanalyse, ondernemersscan, netwerken met verschillende lokale organisaties en partijen ook buiten zorg en welzijn, kansen zoeken, subsidies zoeken etc.

- Precommitment
In deze fase wordt de ambitie gezamenlijk gemaakt. Ieders belangen komen op tafel en er wordt gekeken naar wat elke partij wil halen en brengen. Samenwerkingsmogelijkheden worden verdiepend verkend en hier komt een voorstel uit.

- Actiefase
In deze fase gaan we aan de slag en leren we tegelijkertijd (door onderzoek en experimenteren) van wat we doen. Hier wordt samenwerken pas echt een werkwoord!
Er zijn leersessies voor betrokkenen en we vormen een structuur passend bij de wijk.

- Bestendigen
Hier is aandacht voor governance. Er wordt gekeken naar hoe dit concept duurzaam kan zijn, wat er wordt vastgelegd en welke verdeelsleutel er financieel wordt gehanteerd. Er is aandacht voor alle onderdelen van samenwerken (o.a. het Common Eye gedachtengoed wordt gebruikt).

- Flexibele borging
We richten de monitor in, kiezen een vorm van governance en manier van rapporteren aan betrokkenen.
Hierbij zorgen we dat het concept flexibel blijft (viable system) en richten we het blijvend leren in.
Zo blijft het concept wendbaar voor de toekomst.

Praktijk
In mijn grote netwerk kan ik je laten rondkijken bij organisaties waar dit al op verschillende manieren vorm krijgt.
Bijvoorbeeld binnen Netwerk Nonna en Griffioen in regio Nijmegen ondersteun ik leidinggevenden en besturen in het bouwen van samenwerkingsverbanden of coalities en toekomstbestendige vormen van wonen voor ouderen.

Benieuwd? Neem een kijkje bij;
www.griffioennijmegen.nl en www.netwerknonna.nl

En wist je dat Griffioen winnaar is van de ZorgSaamWonen Award 2023?
Kijk op www.zorgsaamwonen.nl

Wil jij dit ook?
Plan via deze knop eenvoudig een gratis inspiratiesessie in om kennis te maken en je eerste vragen te beantwoorden

afspraak plannen

Wat krijg je concreet:

  • Deskundige begeleiding op maat. Door mij als manager, veranderkundige, organisatie opsteller en coach
  • Relevante informatie direct toe te passen in je eigen praktijk waarbij we putten uit mijn jarenlange ervaring op dit vlak
  • Persoonlijke groei en ontwikkeling voor jou als leidinggevende/bestuurder

Jouw investering:

€ 100,- per uur

Exclusief BTW

"Inge brengt een bepaalde lichtheid mee, humor en enthousiasme. Met haar respectvolle houding laat zij zien; het is oké om een hulpvraag te stellen"

Ina - teamcoach in de zorg